11 October 2018 Op.Dr.Ertan Ergun no responses

YAYINLAR

Yayınları
– Börcek AO, Ergün E, Emmez H, Kurt G, Dogulu F, Baykaner MK.
Anterior thoracic myelomeningocele presenting as a retromediastinal mass. Case
report.
J Neurosurg. 2005 Jul;103(1 Suppl):79-82.
– Baykaner MK, Ergun E, Cemil B, Bayik P, Emmez H.
A mature cystic teratoma in pineal region mimicking parietal encephalocele in a
newborn.
Childs Nerv Syst. 2007 May;23(5):573-6.
– Aytar MH, Doğulu F, Cemil B, Ergün E, Kurt G, Baykaner K.
Iniencephaly and long-term survival: a rare case report.
Childs Nerv Syst. 2007 Jun;23(6):719-21.
– Kurt G, Ergün E, Cemil B, Börcek AO, Börcek P, Gülbahar O, Ceviker N.
Neuroprotective effects of infliximab in experimental spinal cord injury.
Surg Neurol. 2008 Apr 25.
– Ergun E, Börcek AO, Cemil B, Doğulu F, Baykaner MK.
Should we operate all extradural spinal arachnoid cysts? Report of a case.
Turk Neurosurg. 2008 Jan;18(1):52-5.

Kongre Bildirimleri
– İNTRADURAL EKSTRAMEDÜLLER SPİNAL TÜBERKÜLOM
Doğulu F, Kurt G, Ergün E, Kardeş Ö, Emmez H, Baykaner MK
Türk Nöroşirirji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi 2005
– OKSİPİTAL LİNEER FRAKTÜRDE 3 BOYUTLU TOMOGRAFİNİN YERİ
Kardeş Ö, Ergün E, Doğulu F, Cemil B, Erbaş G, Baykaner M.Kemali
Türk Nöroşirirji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi 2005
– SPİNAL ARAKNOİD KİST: OLGU SUNUMU
Ergün E, Börcek AÖ, Cemil B, Doğulu F, Baykaner MK
Türk Nöroşirirji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi 2005
– UZUN DÖNEM TAKİPLİ İNİENSEFALİ’Lİ BİR OLGU
Aytar H, Doğulu F, Cemil B, Ergün E, Kurt G, Baykaner M. Kemali
Türk Nöroşirirji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi 2005
– LOMBER SPİNAL LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS
Ertan ERGÜN, Hakan EMMEZ, Namık ÖZTANIR, Hakan NURATA, Aydın PAŞAOĞLU
Türk Nöroşirirji Derneği XX.Bilimsel Kongresi 2006
– DENEYSEL OLARAK BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) KAÇAĞI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA FENİTOİN SODYUM KULLANIMININ DURAMATER İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ertan Ergün, Gökhan Kurt, Gizem İlvan, Mehmet Tönge, Hamit Aytar, Murat Taş, M. Kemali Baykaner, Necdet Çeviker
Türk Nöroşirürji Derneği XXII. Bilimsel Kongresi 2008

Katıldığı Bilimsel Toplantılar
– 20 Aralık 1999 Yeni doğan canlandırma kursu Gazi Ünv. Tıp Fak. Çocuk sağlığı ve hastalıkları
– 9-12 Ekim 2003 Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi ve hasta bilgilendirme mal praktis, komplikasyonlar, komplike olgular ve çözümleri sempozyumu
– 2005 Türk Nörosirürji Dernegi Pediatrik Nörosirürji Öğretim ve Eğitim Grubu 3. Dönem 2. Kursu
Kayseri
– 11 Mart 2005 Kavernöz Sinüs Kursu Hacettepe Ankara
– 27-31 Mayıs 2005 Türk Nöroşirürji Derneği XIX.Bilimsel Kongresi
– 26 Kasım 2005 2.Hipofiz Sempozyumu Ankara
– 1-4 Aralık 2005 Sinir Sistemi Cerrahisi I.Bilimsel Kongresi
– 2006 Türk Nörosirürji Dernegi Pediatrik Nörosirürji Öğretim ve Eğitim Grubu 3. Dönem 3. Kursu
Malatya
– 25-26 Kasım 2006 Hipofiz Günleri Ankara
– 2007 Türk Nörosirürji Dernegi Pediatrik Nörosirürji Öğretim ve Eğitim Grubu 4. Dönem 1. Kursu
Mersin
– 11-13 Nisan 2007 Deney hayvanları uygulama ve etik kursu Gazi Üniversitesi Ankara
– 20-24 Nisan 2007 Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi
– 19-20 Ekim 2007 II.Ulusal Tıbbi cihazlar imalatı sanayi kongre ve sergisi

Share it!
Aenean mattis venenatis
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. Ertan Ergün